MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Биографија
          
           
КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ
           

  ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
  Роден е 1956 година, во Скопје, Република Македонија.
  Семеен човек , сопруга Душанка, ќерка Климентина.
  Хоби, се занимава со кошарка и фудбал, а претходно и со карате.
   
  ОБРАЗОВАНИЕ
  Дипломирал на Машински Факултет во родниот град 1980 година.
   
  РАБОТНО ИСКУСТВО
  ·         Од 1981 - 1996 година работи во МЗТ ХЕПОС како раководител на компјутерскиот центар.
  ·         Во периодот 1996 - 1998 година ја основа и ја води сопствената фирма за компјутерски софтвер за интегрирани информативни системи, притоа ја затвора фирмата и се насочува кон политиката.
  ·         Во 1998 година е избран за пратеник на мнозинската листа на ВМРО ДПМНЕ.
  ·         Во 2002 година е избран за пратеник на пропорционалната листа на ВМРО ДПМНЕ.
  ·         Мандатот го прекинува поради новата функција градоначалник на Општина Гази Баба каде со своите работни задачи и надлежности како градоначалник ја зајакнува локалната самоуправа и нејзиното раководење. 
  ·         Во април 2005 година е избран за градоначалник на општина Гази Баба на непосредни локални избори со мандат од четири години.
  ·         Во април 2009 година е избран за градоначалник на Град Скопје на непосредни локални избори со мандат од четири години.
  ·         На април 2013 година е избран за втор мандат за градоначалник на Град Скопје на непосредни локални избори со мандат од четири години.
  ·         Во 2009 година е избран за претседател е на сите локални самоуправи во РМ, на Заедницата на единици на Локални самоуправи - ЗЕЛС.
  ·         Во 2013 година повторно е избран за претседател е на сите локални самоуправи во РМ, на Заедницата на единици на Локални самоуправи - ЗЕЛС.
   
  ·         Поранешен претседател е на сите локални самоуправи во РМ, на Заедницата на единици на Локални самоуправи - ЗЕЛС.
  ·         4 години е член на генерално собрание на мрежата на национални локални власти во југоисточна Европа - НАЛАС.
  ·         Поранешен член е на Комисијата за исполнување на критериуми за 2 фаза од фискална децентрализација.
  ·         Поранешен член е во Националниот комитет за Европска унија.
  ·         Поранешен член е на Националниот Совет за Рамномерен Регионален Развој.
  ·         Поранешен член е во Комитетот за урбана експанзија и справување со отпад.

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13616216