MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Контакт
 
Градоначалник на Град Скопје
бул. “Илинден“ бр. 82
1000 Скопје
           kabinet@skopje.gov.mk
    тел:   02/3297 204 
  факс: 02/3165 445
 
Совет на Град Скопје
бул. “Илинден“ бр. 82
1000 Скопје
            sovet@skopje.gov.mk     
   тел: 02/3297 207
 факс: 02/3116 169
 
Односи со јавност и информации за граѓани
           gragjani@skopje.gov.mk
    тел: 02/3297 255
           02/3207 536
           02/3297 265
           02/3297 236
 факс: 02/3165 445
 
Бригада за противпожарна заштита - командно - оперативен центар
    тел:  193
   
Внатрешна ревизија
    тел: 02/3297 234
 
Екологија
e-mail:
infoekologija@skopje.gov.mk
    тел: 02/3297 303 
 
Информации од јавен карактер
 Службено лице: Мирјана Блажевска:
 тел: 02/3297 236  
  
Офицер за заштита на лични податоци
Службено лице: Данче Сотироска
 
Внатрешна контрола

Даноци и финансиски прашања
Данок за имот
тел: 02/3297 315
       02/3297 263
Фирмарина
тел: 02/3297 314  

 
 
 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13697256