MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „И“
УВЕРЕНИЕ за имотна состојба
 
 
Сектор:
Одделение:
 за финансии
 за утврдување и наплата на данок на имот
Одговорно лице: 
 Анита Наков
Телефон:
 3207 528
е - мail:
Работно време:
 09.00-15.00 часот
  
Опис и тек на постапката во чекори:
  

1.        Се поднесува барање за издавање уверение за имотна состојба проследено со изјава   заверена на нотар. Поднесувањето на барањето за имотна сотојба е проследено со уплата на административна такса согласно Законот за административни такси (тарифен број 1)приложувајќи оригинален заверен образец ПП 50 во износ од 50,00 денари;

2.        Потребните формулари се подигаат на шалтер 3, 4 и 5  на Град Скопје;

3.        Врз основа на расположливите податоци Град Скопје издава Уверение за имотна состојба.
 
Потребни документи:
  
  • Барање за издавање на Уверение за имотна состојба проследена со изјава заверена од нотар
Рокови за постапката
 
во рок од 7 дена (веднаш)
Документ/акт што граѓанинот го добива
Уверение за имотна состојба
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13607832