MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „М“
РЕШЕНИЕ за место за огласување
   
 
 
Сектор:
Одделение:
за сообраќај
за издавање времено решение за места за огласување
Одговорно лице: 
Јордан Митев
Телефон:
3217 - 010
е - мail:
 
Работно време:
08.30-16.30 часот
   
Опис и тек на постапката во чекори:
   
1.        Барателот (правно лице), заинтересиран за добивање на времено решение за вршење на комерцијално рекламирање за сопствени потреби, ја поднесува потребната документација во Архива на Град Скопје(барака 14);
2.        Изготвување на решение врз основ на доставена документација од Барателот;
3.        Подигнување на решение од страна на Барателот.      
 
Потребни документи:
   
  • Барање за издавање на времено решение заверено од Архива на Град Скопје (200 денари административна такса);
  • Ситуација на сообраќајно решение со микро локација;
  • Скица, техничко решение за: рекламно пано, тотем, патоказни табли и обележја за упатување преку светлечки панели.
НАПОМЕНА: Субјектот заинтересиран за добивање на наведениот документ/акт треба во доставената документација да наведе и контакт телефон.
 
 
Рокови за постапката
15 дена, од поднесување на барањето
Документ/акт што граѓанинот го добива
Решение за место за огласување
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13635797