MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „Т“
 
  УВЕРЕНИЕ за точна адреса
 
Сектор:
Одделение:
  за комунални работи
  за други комунални работи
Одговорно лице: 
  Павлина Чупевска
  Невенка Димовска
Телефон:
  3297 330      
е - мail:
       
Работно време:
  08.30-16.30 часот                           
   
Опис и тек на постапката во чекори:
 
1. Странката (правно или физичко лице) заинтeрeсирано за добивање Уверение за точна адреса, поднесува Барање во Архивата на Град Скопје (барака бр. 14);
2. Одговорното лице од Одделението изготвува Уверение за точна адреса.
 
Потребни документи:
 
1. Барање за точна адреса;
2. Копија од услови за градба-графички прилог (за нов објект);
3. Копија од купопродажен договор;
4. Копија ид имотен лист;
5. Копија од лична карта.
 
 
Рокови за постапката
  14 дена
Документ/акт што граѓанинот го добива
  УВЕРЕНИЕ за точна адреса
 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625414