MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Е-Сервиси по азбучен ред „С“
 
 РЕШЕНИЕ за сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина
 
Сектор:
Одделение:
за комунални работи
за комунални работи од областа на комуналната хигиена и одржување и користење на паркови и зеленило
Одговорно лице: 
Марија Стојановска
Телефон:
3297 392
е - мail:
Работно време:   
08.30-16.30 часот                           
  
Опис и тек на постапката во чекори:
 

1.        Поднесување на барање;

2.        Излегување на терен по однос на барањето од страна на   одговорно лице од Градот Скопје и од ЈП “Паркови и зеленило“;

3.        Изготвување на записник;

4.        Изготвување на решение.

 
Потребни документи:
 
  • Барање со наведена адреса на место на живеење, телефон за контакт на барателот и проблемот што го предизвикува дрвото за кое се однесува барањето
Рокови за постапката
согласно ЗОУП
Документ/акт што граѓанинот го добива
РЕШЕНИЕ за сечење (кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина
 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625396