MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Градоначалници на Скопје

 

 

 

 

 

КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ
2009 - 2017

ТРИФУН КОСТОВСКИ
2005 - 2009 
РИСТО ПЕНОВ
1996 - 2005 

 

 

  
ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ
1995 - 1996
ГОРАН НИКОЛОВСКИ
1993 - 1995
    
МИЛАН ТАЛЕВСКИ
1991 - 1993  
   
ЈУГОСЛАВ ТОДОРОВСКИ
1986- 1991
ДУШАН ПОПОВСКИ
1984 - 1986
ТРАЈКО АПОСТОЛОСКИ
1982 - 1984
   
МЕТОДИ АНТОВ
1974 - 1982
ДРАГОЉУБ СТАВРЕВ
1969 - 1974
БЛАГОЈ ПОПОВ
1963 - 1969
   
КРСТЕ МАРКОВСКИ
1960 - 1963
НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ
1956 - 1960
ВАСИЛ ЃОРГОВ
1954 - 1956
   
ЌЕМАЛ СЕЈФУЛА
1951 - 1954
БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ
1951
НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ
1950
   
АСПАРУХ КАНЕВЧЕ
1949
ВЕРА АЦЕВА
1948
ДУШКО ЛУКАРСКИ
1948
   
ГОРЃИ ИКОНОМОВ
1947 - 1948
ДИМЧЕ ЗОГРАИМФСКИ
1945 - 1947
ЛАЗАР ТАНЕВ
1944 - 1945
   
СПИРО КИТИНЧЕВ
1941 - 1944
  
   
   
   
 
ЧЛЕНОВИ НА I-от ГРАДСКИ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР НЕПОСРЕДНО
ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ, НА ЧЕЛО СО ЛАЗАР ТАНЕВ
Инж. МУТАКОВ
1941
ЈОСИФ МИГАЈЛОВИЌ
1939 - 1941
Д-р. КОСТА ЧОХДАЏИЌ
1938 - 1939
ПАНТА ЈОВАНОВИЌ
1936 - 1938
Проф. ПЕРА ЈОВАНОВИЌ
1936
ЈОСИФ МИХАЈЛОВИЌ
1929 - 1936
НИКОЛА САПУНЏИЌ
1923 - 1929
АЛЕКСАНДАР БУКВИЌ
1921 - 1923
КОСТА СТЕФАНОВИЌ - АРСЕНОВСКИ
1920 - 1921
ДУШАН ЦЕКИЌ
1920
СПИРО ХАЏИ ПИРО
1918 - 1920
ШЕФКЕТ ПАША
1906
АФУД ПАША - ВАЛИЈА
1900 - 1908
ЈАХЈА ПАША
1504
МУСТАФА ПАША
1492
ИСХАК БЕГ
1438
ГАЗИ ЕВРЕНОС - БЕГ
1392
РАДИСЛАВ - СРПСКИ
1348 - 1353
РОМАН СИМЕОН - САМОИЛОВ
1004
ВАРДА СКЛЕР - РОМЕЈСКИ
XX ВЕК
ГАВРИЛО РАДОМИР
АПУС СКУАПОС
284
  

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13607843