MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Отворени податоци
 
Град Скопје, во рамките на своите надлежности согласно Законот за Град Скопје, како дел од проектот "Отворени владини податоци" за потребите на проектите на Министерството за информатичко општество и администрација, ги отвора и објавува податоците преку следните веб сервиси:
 
Адресен модел на Град Скопје (улици и куќни броеви)Сервис
  
Граница на ГУП 2012-2022 на Град Скопје
Сервис
 
 
Користење
Сервисите можат да се користат во GIS, CAD или развиени апликативни решенија без ограничувања. 
 
Технички карактеристики
Наведените линкови се просторни податоци во WMS формат, Гаус-Кригер проекција 7-ма зона.
 
Лица за контакт
Одделение за ГИС: Данче Манева Палашев, Михаел Водеб
тел. ++ 389 2 3297 356
 
 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13683603