MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ЛЕСС - Членови

 

Членови на Локален  економско социјален совет на Град Скопје

 

 Сојуз на синдикатите на Македонија
Заменик Претседател на СГИП  
 

Иван Пешевски

   

 

 Град Скопје
Сектор за Локален економски развој, Одделение за занаетчиство, угостителство и трговија  
 

Билјана Стојмановска

   

 

 Град Скопје
Сектор за образование 
     

Султана Чулева

    
 

 Град Скопје
Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и  фондации  

                                                                                           

                  

Весна Стоименовска Атанасов

 

 Град Скопје
Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита
 Наташа Спасовска
    
 Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател на Сојуз на синдикатите на Македонија 
 Дарко Димовски
   
 

Сојуз на синдикатите на Македонија

 член на синдикатот на СУТКОЗ  

 

Стојанче Кашиковски

    
 Организација на Работодавачи на Македонија
 Дарко Петровски
    
  Организација на Работодавачи на Македонија
 

Белинда Николовска

    
 Организација на Работодавачи на Македонија
 Ѓоко Вукановски
    
 Конфедерација на слободни синдикати на Македонија Дејан Стојановски
    
  Конфедерација на слободни синдикати на Македонија
 Витомир Лазоровски
    
 Конфедерација на слободни синдикати на Македонија
 Зоран Дионисијев 
    
 Совет на Град Скопје   Васко Лазаревски
    
 Совет на Град Скопје   Јелена Жугиќ

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13601652