MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Услуги од областа на социјалната заштита

1. ПУНКТ И ПРИФАТИЛИШТЕ ЗА ВРЕМЕНО ЗГРИЖУВАЊЕ НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

 

Надлежна организација и контакт:

Црвен Крст на град Скопје

Тел / Факс: +389 2 3139 578

skopje@redcross.org.mk

http://skopje-redcross.org.mk/punkt_bezdomnici.htm

 

Локација:

Населба Момин Поток

 

2.   ДНЕВНИ ЦЕНТРИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ШТЕТИ ОД УПОТРЕБА НА ДРОГИ

Надлежна организација и контакт:

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје,

ул.„Христо Смирненски” бр. 48-1/6,

Тел. 02/3246 210

 

Локации:

  1. Дневен центар за намалување на штети во  ДТЦ Мавровка, со работно време од 13:00 до 18:00 часот;. 
  2. Дневен центар за намалување на штети во Шуто Оризари, со  работно време од 10:00 до 16:00 часот,
  3. Дневен центар за намалување на штети во Капиштец, со работно време од 09:00 до 17:00 часот,

Во дневните центри работи стручен тим составен од координатор, асистент за размена на опрема за инјектирање, медицинско лице, социјален работник, правен советник и психијатар. Теренска работа од 07:30 до 16:00 часот, телефон за контакт 075/76 99 48

 

 

3. ПРЕВОЗ НА ЛИЦА СО ПОТЕШКА ИНВАЛИДНОСТ

Организиран, бесплатен превоз со посебно адаптирани возила на лица со потешка телесна инвалидност на кои заради движење им е потребна инвалидска количка и лица со тешки моторни пречки

 

 

Надлежна организација и контакт:

Јавно Сообраќајно Претпријатие ЈСП – Скопје

Тел. 0800 15 115      3 171 952

 

Надлежен сектор и контакт за стекнување со право на користење:

Град Скопје, Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита

бул. “Илинден“ бр. 82,  барака 2,

(02) 3297 - 321   natasam@skopje.gov.mk  

 

 

 

 

4. ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА И ЦЕНТАР ЗА ДАВАЊЕ ПОМОШ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ

Надлежна организација и контакт:

Црвен крст на град Скопје

Тел / Факс: +389 2 3139 578

skopje@redcross.org.mk

Локации:

Даре Џамбаз ул.„11 Октомври“ б.б., Општина Центар и на ул.„Вуковарска“ бр. 23, Општина Чаир.

 

 

5. ДНЕВНИ ЦЕНТРИ ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Надлежна организација и контакт:

Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА“ Скопје

Тел. 02/ 2451 008

Локации:

бул. “Јане Сандански” бр.70 локал 1, Општина Аеродром

ул.”Васил Ѓоргов” бр.4 (Помеѓу АВРМ и Ортопедски завод Славеј – Скопје,)

Дневните Центри ПОРАКА работат секој работен ден, од  07:00 часот до 16:30 часот.

 

6. ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР НА ГРАД СКОПЈЕ, Советувалиште за жртви од семејно насилство

Надлежна организација и контакт:

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување

Тел. 02/ 3215 905

Е маил адреса: infopsc@hera.org.mk

Локација:

Ул. „Корстурски херои“ бр 54, Скопје

 

7. СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД УПОТРЕБА НА ДРОГИ

Надлежна организација и контакт:

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување

Тел: 02/3176 950 Водно

Тел: 02/2651 955 Шуто Оризари

Локација:

Амбуланта Водно, Младински центар „Сакам да знам“ на ул. Елисие Поповски бр. 2, Скопје

Амбуланта Шуто Оризари; малдински центар „Сакам да знам“

8. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Надлежна организација и контакт:

Град Скопје, Сектор за јавни дејности, Одделение за социјална, детска и здравствена заштита бул. “Илинден“ бр. 82,  барака 2,

 Тел. 3297 278


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13625425