MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Уверение за имотна состојба

 

Сектор:
Одделение:

 за финансии
 за утврдување и наплата на данок на имот

Одговорно лице: 

 Анита Наков

Телефон:

 3207 528

е - мail:

 anitan@skopje.gov.mk

Работно време:

 08:30-16:30 часот

Работно време на шалтерите во барака 16:

 07:30 до 19:30 часот секој работен ден и секоја прва сабота во месецот од 08:00 до 16:00 часот

 

Опис и тек на постапката во чекори:

1. Барање за издавање уверение за имотна состојба.

2. Уплата на административна такса: 1) на лице место преку пос терминал или 2) со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)

 

* При поднесување на документацијата, задолжително се внесува контакт телефон, поради доставување на известување за статусот на предметот преку СМС.


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13607847