MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Јавни документи на Град Скопје

 

1. Стратешки план
2.Буџет
3.Усвоени извештаи за реализација на буџетот
4. Ревизорски извештаи
5.План за јавни набавки
6.План за внатрешна организација
7.Органограм за внатрешна организација
8.Правилник за систематизација на работни места
9.Список на лица вработени во состав на Град Скопје со позиција, службен е-mail и службен телефон
10.Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на органите во состав на Град Скопје
11.Обрасци што ги користат граѓаните при доставување поднесоци до Град Скопје за остварување на своите права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање реални акти     
12.Тарифници за надоместоци за издавање реални акти
13.Листа на информации од јавен карактер
14.Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер
15.Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16.Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
17.Контакт од офицерот за заштита на лични податоци
18.Контакт телефон и е-mail на Град  Скопје за генерални прашања 
19.Листа на активни регистри што се водат во Град Скопје во зависност од надлежноста
20.Биографии од именуваните / избраните лица во Град Скопје
21.Најава на месечни настани или  online календар

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13667561