MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Буџет на Град Скопје

Ребаланс на буџетот на Град Скопје за 2019 година
 
Буџет на Град Скопје за 2019 година
 
Буџет на Град Скопје за 2018 година  

Буџет на Град Скопје за 2017 година  
 

Ребаланс на буџетот на Град Скопје јуни 2016 година  

 
Буџет на Град Скопје за 2016 година
 
Буџет на Град Скопје за 2015 година

 

Буџет на Град Скопје за 2014 година
 
Ребаланс на буџетот на Град Скопје за 2014 година
 
Буџет на Град Скопје за 2013 година
 
Буџет на Град Скопје за 2012 година
 
Буџет на Град Скопје за 2011 година
 
Буџет на Град Скопје за 2010 година
 
Ребаланс на буџетот на Град Скопје јуни 2009 година
 
Буџет на Град Скопје за 2009 година
 
Проекти во Основниот буџет на Град Скопје за 2009 година
 

Буџет на Град Скопје за 2008 година

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Биланс на капитални расходи

Биланс на тековни расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Капитални проекти по функции на ЕЛС
Посебен дел

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13607828