MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ИНФО ЦЕНТАР - Регулатива

Национална регулатива и подзаконски акти

 


 

Стратешки документи на Град Скопје

- Програма за енергетска ефикасност на Град Скопје 2012 - 2014

- Програма за енергетска ефикасност на Град Скопје 2015 - 2017

- Програма за енергетска ефикасност на Град Скопје 2018 - 2020

- Акциски план за одржлива енергија за период 2012 - 2020 (СЕАП)

- Стратегија за информирање и промовирање на мерки за енергетска ефикасност 

- Студија за енергетска ефикасност на Град Скопје


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13601635