MK| EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Koha ne Shkup
Parashikime
Shpallje, konkurse, ngjarje
  
 

THIRRJE PUBLIKE për tubimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2020 të përcaktuara për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2020

  
 

THIRRJE PUBLIKE për ndarjen e bursave për shkollarët e mesëm të cilët ballafaqohen me pengesa

  
  Thirrje publike  për organizimin e Panairit të organizatave civile
  
 

KONKURS  PUBLIK për personat e evidentuar si të papunësuar për kyçje në Programin për angazhime në punët e dobishme komunale

  
 THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupitpër blerjen e biçikletave në vitin 2019
  
 THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupitpër blerjen e trotineteve elektrike në vitin 2019
  
 

KONKURS për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2019

Кërkesë

  
 

THIRRJE PUBLIKE për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2020, të dedikuara për financimin dhe përkrahjen e programeve dhe veprimtarisë së institucioneve publike nga fusha e kulturës të themeluara nga Qyteti i Shkupit për vitin 2020

  
 THRRJE PUBLIKE për tubimin e kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019,të përcaktuar për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve
  
 

THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit për blerjen e biçikletave në vitin 2019

  
 THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve për blerjen e pajisjeve më bashkëkohore për ngrohje kondicionerë inverter për vitin 2019
  
 

Thirrje publike për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019,  të dedikuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve

  
 THIRRJE PUBLIKE për përgatitjen e projektit ideor me realizimin e Festivalit “Shkupi kreativa” Festivali për zhvillimin e industrive kreative të Qytetit të Shkupit për vitin 2019
  
 THIRRJE PUBLIKE për kompensimin e një pjese të shpenzimeve të qytetarëve në territorine qytetit të Shkupit për blerjen e stufave me peletapër vitin 2019
  
 

THIRRJE PUBLIKE për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve

  
 THIRRJE PUBLIKE për shpërndarjen e mjeteve buxhetore për financimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2019
  
 PROGRAM për financimin e institucioneve publike dhe aktiviteteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2019
 
 THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit për blerjene trotineteve elektrike për vitin 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e amvisërive dhe subjekteve të tjera të Qytetit të Shkupit për pastrimin e oxhaqeve për vitin 2018
  
 

THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019

  
 

THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2019

  
 KONKURS PUBLIK Për personat e evidentuar si të papunësuar për kyçje në Programin për angazhime në punët e dobishme komunale 
 
 THIRRJE PUBLIKE - Aktivitetet duhet t’u përgjigjen kushteve të mëposhtme të Javës së mobilitetit me temën:„Mulitimodality – Mix and Move” – “Kombinohu dhe lëviz
  
 THIRRJE PUBLIKEpër mbledhjen e kërkesavepër shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018,të destinuara për financimin e aktiviteteve programore tëinkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve
  
 THRIRRJE PUBLIKE për tubimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për realizimin dhe financimin e Programit për mbrojtjen e konsumatorëve të Qytetit të Shkupit për vitin 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE Për kompensim të një pjese të shpenzimeve të qytetarëve të rajonit të Qytetit të Shkupit për blerje të koftorëve me paleta për vitin 2018
  
 

Stërvitjes për profesionet e kërkuara

 
 THIRRJE PUBLIKEPËR NDARJEN E BURSAVE PËR SPORTISTËT – NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME NË TERRITORIN E QYTETIT TË SHKUPIT PËR VITIN 2018
  
 KONKURS NDËRKOMBËTAR SHPËRBLYESnë temën: BUZËQESHJA  “Gjithkund për secilin” / SMILE  „Everywhere 4 everyone"
  
 KONKURS PËR PËRFUNDIMIN E MËNYRËVE TË MJEDISIT PËR VITIN 2018
  
 Thirrje publike për financim të projekteve dhe aktiviteteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit “NGA QENDRA DREJTË PERIFERISË: KULTURA SI VEGËL PËR ZHVILLIM SOCIALT"
  
 THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesavepër shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018,të destinuara për financimin e aktiviteteve programoretë shoqatave dhe fondacioneve
  
 THIRRJE PUBLIKEpër shpërndarjen e mjeteve buxhetore për financimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit me interes për Qytetin e Shkupitpër vitin 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE për tubim të kërkesavepër shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018,të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore tëshoqatave dhe fondacioneve
  
 TIRRIJE PUBLIKE për LOGJISTIKË, ORGANIZIM DHE PROMOCION I MBRËMJEVE TË TË DREJTAVE TË GRAVE 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve
  
 KONKURS Për ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve në zgjedhjen e sportisteve dhe sportistëve, trajnerëve dhe ekipeve më të suksesshme sportive të Qytetit të Shkupit për vitin 2017
  
 THIRRJE PUBLIKE për ndarjen e mjeteve për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2018
  
 

THRIRJE PUBLIKE për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve

  
 Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve
  
  
 

Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


Paralajmërime

| Најава
Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Vizitorë: 1355948